Zadovoljstvo brzinom i načinom ophođenja prilikom narudžbi/ugovora
Ocjena sposobnosti izvršitelja
Zadovoljstvo kvalitetom naših usluga
Zadovoljstvo s ispunjenjem rokova
Suradnja sa osobljem
Ispunjavanje ugovornih obveza
Jesmo li opravdali Vaša očekivanja (ukupna procjena)
Da li ćete izvršitelja preporučiti za nove ugovore