8
Ispitivanje prionjivosti pull off testom
1
Ispitni laboratorij
2
Naknadna ispitivanja
3
Ispitivanje svježeg betona
4
Ispitivanje opeke
5
Početna ispitivanja
6
Međulaboratorijska i ostala usporedbena ispitivanja
7
Ispitivanje modula stišljivosti tla