HAA je neovisna, neprofitna i nekomercijalna nacionalna akreditacijska ustanova i zadovoljava sve zahtjeve međunarodne i europske norme za akreditacijska tijela koja je u Republici Hrvatskoj prihvaćena kao hrvatska norma HRN EN ISO/IEC 17011:2005
www.akreditacija.hr


Udruga Hrvatski laboratoriji CROLAB je osnovana u cilju razvoja hrvatskih laboratorija kao infrastrukture razvoja proizvodnje i gospodarstva u okviru zahtjevnog otvorenog tržišta, korištenjem zajedničkih potencijala i sinergijskih učinaka udruživanja.
www.crolab.hr


Hrvatsko je mjeriteljsko društvo - HMD nedržavna, neprofitna udruga, osnovana radi ostvarivanja ciljeva i djelatnosti utvrđenih Statutom i Zakonom o udrugama. Od njegovog osnutka prije trideset godina (1978. godine) pristupilo mu je tristotinjak fizičkih osoba te pedesetak pravnih osoba koje se zanimaju za mjeriteljstvo, ali i srodne djelatnosti koje su katkad nerazdvojno povezane s mjeriteljstvom, npr. normaciju, akreditaciju, tehničku propisnost i druge.
www.hmd.hr


Vlada Republike Hrvatske donijela je na sjednici održanoj 27. listopada 2004. godine Uredbu o osnivanju Hrvatskog zavoda za norme kao javne ustanove za ostvarivanje ciljeva normizacije i obavljanje poslova i zadataka nacionalne normizacije pod nazivom Hrvatski zavod za norme.
www.hzn.hr