Građevinski laboratorij d.o.o. Zadar, osnovan je 13.12.2005 te je registriran na trgovačkom sudu u Zadru. Akreditirani smo kod HAA prema HRN EN ISO/IEC 17025 (No. 1109 od 19.04.2007.) za ispitivanje odabranih fizikalno mehaničkih svojstava svježeg i očvrslog betona te ispitivanje modula stišljivosti metodom kružne ploče.
 
U djelatnosti laboratorija još ulaze izrada izjava i elaborata mehaničke stabilnosti i otpornosti objekata temeljem ispitivanja u laboratoriju i na terenu, izrada dokumentacije sustava kvalitete, vještačenje iz područja građevinarstva, izrada geotehničkih mišljenja, studija, elaborata i projekata, nadzor.
 
 
Građevinski laboratorij d.o.o. Zadar trenutno djeluje na lokaciji u Zadru. Zaposleno je 4 djelatnika, koji svojom fleksibilnošću i pristupačnošću djeluju na cijelom području RH i stoje na raspolaganju kupcima. Članovi smo Crolab-a, Hrvatskog zavoda za norme i Hrvatskog mjeriteljskog društva te ulažemo u daljnje obrazovanje naših djelatnika kroz sustav stalnog doškolovanja.
 
S nadom u buduću suradnju, srdačno Vas pozdravljam!
 
 
 
                                                                                           Marija Sipina
                                                                                               uprava