Laboratorij je akreditiran prema normi HRN EN ISO/IEC 17025 za ispitivanja građevinskih materijala i to za pojedina svojstva svježeg i očvrslog betona i betona u konstrukcijama te podloge za izgradnju prometnica. Popis akreditiranih metoda možete vidjeti na ovoj potvrdi o akreditaciji.
Nalog za ispitivanje uzoraka