1
"TIZ" Zadar - parking
Kompleks garaža na lokaciji „TIZ“ Zadar (1000 parkirnih mjesta)
<- SVE KATEGORIJE // OSTALO
1
"TIZ" Zadar - parking
2
Izrada i kontrola sustava kvalitete za 15 betonara
3
Izrada receptura
4
TIZ 9 - Objekt u sklopu kompleksa TIZ