3
Izrada receptura
Izrada receptura za posebne betone: 
  -inhibitori
  -podvodni betoni   
  -piloti
  -micro silica
<- SVE KATEGORIJE // OSTALO
1
"TIZ" Zadar - parking
2
Izrada i kontrola sustava kvalitete za 15 betonara
3
Izrada receptura
4
TIZ 9 - Objekt u sklopu kompleksa TIZ