7
Stambena zgrada Vukovina
Kontrola kvalitete ugrađenog betona
<- SVE KATEGORIJE // STAMBENO-POSLOVNI OBJEKTI
1
"TIZ"-Zadar - stanovi
2
Poslovno stambeni objekt "Višnjik"
3
Stambeni kompleks Draženica
4
POS stanogradnja u Zadru - objekti A2 i A5
5
SPZ Mljekara Zadar
6
Poslovni centar Testudo Zadar
7
Stambena zgrada Vukovina
8
Projekt Petrova - stambeni objekt
9
Zgrade u Teslinoj (Sigma matica), Zadar