4
Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda grada Benkovca - UPOV Benkovac
<- SVE KATEGORIJE // INFRASTRUKTURA
1
Sustav za pročišćavanje otpadnih voda - Zadar
2
Vodosprema "Maslenica"
3
"Izgradnja akumulacije Koritnjak, regulacija potoka i pristupne ceste" - Osijek
4
Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda grada Benkovca - UPOV Benkovac
5
Rekonstrukcija obale u uvali Jazine, Zadar
6
Izgradnja vjetroparka Jelinjak
7
Rekonstrukcija mula u Biograd na moru